29 June 2006 Edition

Mála Poist

29 June 2006

An Phoblacht welcomes readers' letters. Letters in Irish or English should be kept short (no more than 200 words) and typed or handwritten clearly, double-spaced and on one side of the paper only. Name and address should be supplied for verification, but these will not be published if we are so requested. Cuireann An Phoblacht fáilte roimh litreacha ónár léitheoirí. Scríobh i nGaeilge nó i mBéarla. Is fearr litreacha gearra (200 focal ar a méid) clóscríofa nó lámhscríofa go soiléir ar thaobh amháin den leathanach. Cuir ainm agus seoladh leis ach ní fhoilseoimid iad seo más é do thoil. Free article


An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland