10 September 1998 Edition

Mála Poist

10 September 1998

Slógadh Shinn Féin - Bain taitneamh as!A Chairde

Beidh Slógadh Shinn Féin ar siúl san Ostán Creighton i gCluain Eois, Co. Mhuineacháin, 25-27 Meán Fómhair. Beidh Éiri Amach 1798 mar phriomhthéama ann. Beidh clár ar fáil ar ball, nuair atá na haoichainteoiri srl socraithe. Ba mhaith liom dá dtiocfadh leat an t-eolas faoin Slógadh a chur in iúl do na Gaeilgeoirí agus do Shinn Féin i... Free article

An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland