New side advert

2 June 2014 Edition

Resize: A A A Print

Cumann Gaelach na hEaglaise – 100 bliain

Ba mhór an onóir dom a bheith páirteach mar ionadaí an Ard Mhéara agus Comhairle Bhaile Átha Cliath ag ceiliúradh céad bliain ag Cumann Gaelach na hEaglaise, eagras Gaeilge Eaglais na hÉireann. Ar an 29 Aibreán a bhí an seirbhís speisialta in Eaglais Naomh Áine i Sráid Dawson agus ag fáiltiú i Halla Molesworth ina dhiaidh sin. Bunaíodh an Cumann ar an lá sin i 1914 agus i measc siúd a thacaigh leis bhí Ruairi Mac Éasmainn (Roger Casement). Luaigh mé sin i mo chuid focail ar an ócáid, ag cur i gcuimhne don lucht éisteachta go ndúirt Mac Éasmainn gurb ionann an náisíun agus abhainn mór ina théann go leor sruthanna éagsúla.
GUE-NGL-new-Jan-2106

An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland
 

Powered by Phoenix Media Group