AP front 1 - 2022

10 January 2008 Edition

Resize: A A A Print

'Irish unity, independence and the Republic outlined in 1916 Proclamation' remain IRA goals

The following is the text of a New Year’s message supplied to An Phoblacht this week by the leadership of Óglaigh na hÉireann.

THE LEADERSHIP of Óglaigh na hÉireann sends New Year greetings to friends and supporters at home and abroad. We send best wishes to republican prisoners and their families and we commend those working on their behalf.
We are fully committed to our republican objectives. Our goals remain Irish unity and independence and the Republic outlined in the Proclamation of 1916. We commend our comrades in Sinn Féin and all those working for those goals.
We salute the commitment and discipline of IRA Volunteers. They have continued to adhere, in the spirit and in the letter, to the instructions outlined by the leadership in 2005.
A tiny number of former republicans are engaged in criminal activity. We repudiate such activity and we denounce those who have chosen that path.
The developments of 2007 have begun to transform the political landscape.
Irish republicans did not shy away from difficult decisions and challenges. The will of the people has been to see progress in the political process.
There is an onus on all those in political leadership to ensure that the momentum created by the developments of the past 12 months does not wane.”


Cuireann ceannaireacht Óglaigh na hÉireann bennachtaí na bliana úra d’ár gcairde agus d’ár dtacadóirí sa bhaile agus thar lear.
Cuirimid dea-ghuithe d’ár gcimí poblachtacha agus d’á gclanna agus molaimid iad uilig atá ag obair ar a son.
Tá muid go hiomlán tiománta d’ár gcuspóirí poblachtacha. ‘Siad na spriocanna atá againn go fóill ná Aontas na hÉireann, neamhspleachas agus an Phoblacht mar atá sí leagtha amach i bhForógra 1916. Molaimid ár gcomrádaithe i Sinn Féin agus iad siúd uilig atá ag obair ar son ár gcomhspriocanna.
Déanaimid comhghairdeas ar an tiomantas agus féinsmacht na Óglach san IRA. Lean siad ag comhlíonnadh, san éacht agus ina gcuid bhfocal leis na treoracha leagtha amach ag an cheannaireacht i 2005. Tá mion-sciar d’iarr-phoblachtánaigh atá gafa sa ghníomhaíocht choiriúil.
Séanaimid gníomhartha mar seo agus cáinimid iad siúd atá i ndiaidh dul síos an bealach sin.
Tá forbairtí 2007 tar éis tosnú ar an tírdhreach pholaitiúil a athrú.
Níor chúlaigh poblachtánaigh Éireannacha ó chinntí deacra agus ó dhúshláin.
Tá cúram ar iad siúd go léir atá sa cheannaireacht pholaitiúil cinntiú go leanfaidh an móiminteam a cruthaíodh ag imeachtaí na blianna agus nach rachaidh ar gcúl.


P. O’Neill,
Irish Republican Publicity Bureau,
Dublin.

GUE-NGL-new-Jan-2106

An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland