AP front 1 - 2022

13 April 2006 Edition

Resize: A A A Print

IRA apology

The following IRA statement was received by An Phoblacht this week.

On October 5 1974 Eugene McQuaid was killed as the result of an explosion, near the border at Newry.

The leadership of Óglaigh na hÉireann was asked by the McQuaid family to investigate the circumstances surrounding the death of Eugene McQuaid.

Our investigation has found that:

• An IRA operation was in place on that day aimed at a British Army patrol that was known to travel that particular stretch of the road regularly.

• Eugene McQuaid was killed when an explosive device, intended for that patrol, was detonated prematurely.

• Eugene McQuaid was not a member of the IRA. He was not involved in the IRA operation.

• At the time the IRA did not acknowledge its involvement in the incident.

The IRA leadership offers its sincere apologies to the McQuaid family for the death of Eugene and for the heartache and trauma that our actions have caused.

Maraíodh Eugene McQuaid ar 5ú Deireadh Fómhair mar thoradh ar pléascadh in aice leis an teorann in Iúir Cinn Trá.

D'iarr clann McQuaid ar cheannaireacht Óglaigh na hÉireann fiosrúchán a dhéanamh ar gach a bhain le bás Eugene McQuaid.

Tháinig fiosrúchan s'againn ar na firicí seo leanas:

• Bhí obráid de chuid Óglaigh na hÉireann in áit ar an lá sin agus patról de Arm na Breataine mar thargaid acu. Bhí sé de nós ag an phatról an réimse bhóthair seo a thaistil go rathúil.

• Maraíodh Eugene McQuaid nuair a phléascadh an buamá a bhí dírithe ar phatról na Breataine, go hanabaí.

• Ní raibh Eugene McQuaid ina bhall d'Óglaigh na hÉireann. Ní raibh sé páirteach in obráid de chuid Óglaigh na hÉireann.

• Níor adhmaigh Óglaigh na hÉireann freaghacht s'acú san eachtra ag an am.

Tairgeann ceannaireacht Óglaigh na hÉireann leithscéalaí ón chroí do chlann McQuaid mar gheall ar bás Eugene agus an briseadh croí agus fulaingt a tharraing gníomh s'aigainne orthú.

P.O'Neill,

Irish Republican Publicity Bureau,

Dublin.

GUE-NGL-new-Jan-2106

An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland