AP front 1 - 2022

13 April 2006 Edition

Resize: A A A Print

IRA Easter 2006 statement

Teachtaireacht na Cásca 2006: Dualgas ar Rialtas Átha Cliath

IRA remains committed to ideals of Proclamation

"This Easter marks the 90th anniversary of the 1916 Rising, a turning point in the history of Ireland.

Irish republicans remember with pride those who gave their lives that extraordinary Easter and the leaders executed in the weeks that followed.

The leadership of Óglaigh na hÉireann extends solidarity to the families of all of our patriot dead from every generation and in particular those from this phase of struggle.

We send solidarity greetings to our imprisoned comrades and their families.

This year we also commemorate the valiant prison Hunger Strike of 1981. Ten brave men - freedom fighters and patriots - died. Their legacy and that of Frank Stagg and Michael Gaughan, lives on and their fortitude and courage continues to inspire.

Following our statement of July 28 last year, IRA Volunteers have adhered, in the spirit and the letter, to the decisions and instructions outlined by the leadership.

We commend the discipline of our Volunteers and salute their commitment.

The IRA has no responsibility for the tiny number of former republicans who have embraced criminal activity. They do so for self-gain. We repudiate this activity and denounce those involved.

The IRA remains committed to the peace process. Our decisions and actions of last July and September are proof of that.

The leadership of Óglaigh na hÉireann believes that it is possible to achieve the republican goal of a united Ireland through the alternative route of purely peaceful and democratic means.

We know that many republicans are frustrated and angry at the positions taken up by the two governments over the last year. However, in our view, the will of the people is to see advances in the political process.

The onus is on the two governments and the political parties to ensure that this happens. The Irish Government in particular has a duty to see beyond the current phase of the process. Its responsibility is to promote an end to partition and to create the conditions for the unity and independence of Ireland.

The IRA is fully committed to the ideals and principles of the Proclamation of Easter 1916.

We urge maximum unity in the time ahead.

Beirigí bua."

"I mbliana céiliúraímid comóradh 90 blian d'Éirí Amach na Cásca, am cinniúna i stair na hÉireann.

Cuimhníonn poblachtánaigh Éireannach le bród agus l'ómós, iad siúd a thug a mbeatha tráth na Cásca cinniúna sin ach go spéisialta na cinnirí a chuireadh chun báis ag Gall i gcaitheamh na seachtainí beaga tar éis Seachtain na Cásca. Faireann ceannaireachht Óglaigh na hÉireann dlúthpháirteachas do theaghlaigh na tírgráthóirí calma uilig a thug a mbeatha ar son saoirse na hÉireann in achán glún ach go háiríthe ár gcomradaíthe a fuair bás sa tréimhse coimhlinte is déanaí.

Scolaimid beannachtaí agus guímid gach ráth ar ár gcuid phearsanra atá faoi ghlás ag Gall agus ar a gclainne siúd freisin. I mbliana fosta cuimhnímis agus comóraimís Stailc Ocrais 1981. Fuair deichniúr cróga, trodairí saoirse agus tírgráthóirí bás. Maireann oidhreacht s'acú agus oidhreacht Frank Stagg agus Michael Gaughan beo agus tugann a gcuid díongháilteacht agus crógacht ionspioráid dúinn ar fad.

Ó éisíodh ráiteas Óglaigh na hÉireann ar an 28ú Iúil na bliana seo cáite chloí Óglaigh s'againne go dlúth le spioráid agus le briathra an ráitis sin agus cloí said leis na cionníolacha agus na treoir uilig a tugadh dóibh. Séanann ceannaireacht Óglaigh na hÉireann na bréaga agus na líomhainti gan bhúnus a táthar a gcraobhscaoileadh ag ár naimhde. Molaimid ár gcuid Óglach as a rialbheas agus seasmhacht.

Níl Óglaigh na hÉireann freaghach ar bhealach ar bith as an fhíormhionlach d'iár phoblachtánaigh a d'imigh le coirpeachas. Rinne siad amhlaidh da thoradh féinsuime séanaimid iad agus a gcuid gníomhaíochta agus cáinimid iad.

Tá Óglaigh na hÉireann dlúite don phróiseas síochána ar fad. Fíoraíonn ár gcuid gníomhnaíochta agus ár gcuid cinní sin. Creideann ceannaireacht Óglaigh na hÉireann gur féidir an sprioc poblachtach: Éireann athaontaíthe a bhaint amach le gniomhnaíochta síochánta agus daonláthacha amháin. Tuigimid go bhfuil frustrachás agus fearg nach beag ar go leor poblachtánaigh mar gheall ar an seasamh atá glachta ag an dá rialteas le bliain anuas. Bíodh sin amhlaidh sé ár mbarúil gurb é mian an phobail dul chun tosaigh a fheiceaíl sa phroiseas síochána. Tá an fhreagracht ar an dá rialtas agus na páirtíthe polaitiúla cinntiú go dtarlaíonn an dul chun cinn sin.

Tá freagracht uathúil ar rialtas Átha Cliath féachaint chun tosaigh agus noís fáide anon na an tréimhse reatha sa phroiseas. 'Sé freaghacht agus dualgas s'acú coinníollacha a cothú agus a cruthú a cuireann deireadh leis an críochdheighilt agus a cuireann aontas agus neamhspleachas na tíre i gcrích.

Ta ceannaireacht Óglaigh na hÉireann tíománta go h-iomlán do bhunfhealsúnacht Forógra 1916.

'Sé an rud is tabhachtaí san am atá le teacht ná go leanfar leis an aontas a tháispeán poblachtánaigh chuige seo.

Beirigí bua."

P.O'Neill,

Irish Republican Publicity Bureau,

Dublin.

GUE-NGL-new-Jan-2106

An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland