AP Issue 3 2020 small

27 June 2020

Resize: A A A Print

The Weekly Digest from Sinn Féin

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been engaged in over the past week.

 Party members are encouraged to help build the party’s profile by sharing these links on your social media pages.

 Fáilte romhat chuig An Dlútheagran Seachtainúil ó Shinn Féin. Tugaimis léargas duit ar obair agus feachtaisí na seachtaine atá thart.

 Molfar do bhaill an pháirtí na naisc seo a roinnt ar na Meáin Shóisialta le próifíl an pháirtí a ardú.

Bobby Storey: 1956 – 2020

Gerry Adams has paid tribute to his friend and comrade Óglach Bobby Storey who tragically died this week.

You can watch Gerry’s tribute to Bobby here: https://www.facebook.com/watch/?v=927599968064214

 Tributes were also paid to Bobby by Mary Lou McDonald and Michelle O’Neill.  You can read their comments in this An Phoblacht article: https://www.anphoblacht.com/contents/27868

 Bobby Storey: 1956-2020

 Thug Gearóid Mac Adaimh ómós dá chara agus comrádaí Bobby Storey a bhásaigh an tseachtain seo. 

Is féidir leat ómós Ghearóid do Bobby a fheiceáil ag an nasc thíos: https://www.facebook.com/watch/?v=927599968064214

Thug Mary Lou McDonald agus Michelle O’Neill ómós do Bobby chomh maith. Is féidir leat an méid a bhí le rá acu beirt a léamh san alt sa Phoblacht faoi iamh: https://www.anphoblacht.com/contents/27868

Government formation

As this week’s digest is being put together we await news of whether the Programme for Government will be signed off on by Fianna Fáil, Fine Gael and The Green Party.

We will be responding to the events of today with a live discussion and Q&A tonight at 8:30pm on Sinn Féin’s Facebook, Twitter and Youtube with Mary Lou McDonald, Michelle O’Neill, Pearse Doherty and Eoin Ó Broin.

Further updates will be issued to party members over the course of the weekend.

Bunú Rialtais

De réir mar a chuirfear an dlútheagrán seo le chéile, táimid ag fanacht le scéal maidir le Fianna Fáil, Fine Gael agus an Comhaontas Glas ag teacht leis an dreach-chlár rialtais.

Tabharfaidh muidne freagra ar imeachtaí an lae inniu le comhrá beo agus seisiún C&F anocht ag 8.30i.n ar Facebook, Twitter agus Youtube Shinn Féin. Beidh Mary Lou McDonald, Michelle O’Neill, Pearse Doherty agus Eoin Ó Broin i láthair.

Cuirfear tuilleadh sonraí thart ar bhaill an pháirtí i rith na deireadh seachtaine.

  

Voices from Palestine

Sinn Féin this week organised a live online discussion entitled ‘Voices from Palestine’ Chaired by Sinn Féin National Chairperson Declan Kearney with input from Dr Uri Davies of the Fatah Revolutionary Council, Dr Mustafa Barghouti of the Palestine National Initiative and Dr Basem Naim, former Hamas Minister of Health – Gaza.

You can watch it back here: https://www.facebook.com/watch/?v=631615717702977

Speaking in the Dáil this week Mary Lou McDonald said the Irish seat at the UN Security Council must take a strong stance against the planned illegal Israeli annexation of occupied Palestinian lands due to commence on July 1st.

You can watch Mary Lou here: https://www.facebook.com/watch/?v=264633374807072

 

Glórtha na Palaistíne 

D’eagraigh Sinn Féin comhrá beo ar líne an tseachtain seo dár dteideal ‘Glórtha na Palaistíne.’ Rinne Cathaoirleach Náisiúnta Shinn Féin Declan Kearney cathaoirleacht ar an chomhrá. Bhí Dr Uri Davies thar cheann an Fatah Revolutionary Council ar an chruinniú, chomh maith le Dr Mustafa Barghouti ón Palestine National Initiative agus Dr Basem Naim, iar-Aire Shláinte HAMAS – Gaza.

Is féidir leat breathnú air ag an nasc thíos: https://www.facebook.com/watch/?v=631615717702977 

Ag caint di sa Dáil an tseachtain seo, dúirt Mary Lou McDonald gur gá do shuíochán na hÉireann ar Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe a bheith in úsáid le seasamh láidir a ghlacadh roimh ionghabháil neamhdleathach Iosrael a bhfuil bearthaithe. Déanfar an ionghabháil ar thalamh na Palaistíne ar 1 Iúil. 

Is féidir leat breathnú ar Mary Lou ag an nasc thíos: https://www.facebook.com/watch/?v=264633374807072

Sinn Féin National Draw

Sinn Féin’s annual National Draw will take place on Saturday, 24th October 2020.  This is a crucial funding source that allows us to deliver many campaigns throughout Ireland and to continue with our work towards building a new, peaceful and United Ireland.

With all costs covered by head office and a 50/50 split with areas (€5 for every ticket sold), we believe that the National Draw will be a vital source of funds both centrally and locally. 

Tickets are now available in your local area. Please contact [email protected] if you wish to order more.

We hope that all members will be able to support this important fundraising initiative.

Comórtas Náisiúnta Shinn Féin

Déanfar na buaiteoirí ó Chomórtas Náisiúnta Shinn Féin a tharraingt amach dé Sathairn, 24 Deireadh Fómhair 2020. Is sruth maoinithe ríthábhachtach seo don pháirtí le cur ar chumas s’againn feachtaisí i ngach cearn den tír a reáchtáil agus chun cúnamh a thabhairt dúinn ár n-obair i dtreo Éire aontaithe síochána nua a bhain amach.

Clúdaíonn Ard-Oifig gach costas agus tugfar leath an airgid ar thicéad amháin ar ais chuig bhur gceantar ((€5 ar gach ticéad a n-díolfar). 

Is féidir teacht ar thicéidí i do cheantar féin anois. Gabh i dteagmháil le [email protected] más mian leat a thuilleadh a fháil. 

Tá súil againn go ndéanann gach ball a gcuid le tacú leis an togra tiomsaithe airgid seo.

Sinn Féin publish Tourism and Hospitality proposals

Sinn Féin have launched proposals to support tourism and hospitality including a €200 voucher for every adult and a €100 voucher for every child.

This will put money in pockets and tills and give workers and families a much-needed break.

You can watch a short video promoting these proposals here: https://www.facebook.com/watch/?v=304930260677950

Foilsíonn Sinn Féin moltaí taistil agus turasóireachta 

D’fhoilsigh Sinn Féin moltaí chun tacú leis an earnáil taistil agus turasóireachta trí dearbhán ar costas €200 a thabhairt do ghach duine fásta agus dearbhán ar costas €100 a thabhairt do ghach páiste. 

Cuirfidh seo airgead i bpócaí na ndaoine agus tabharfaidh sé faoiseamh d’oibrithe agus teaghlaigh. 

Is féidir leat físeán gairid a fheiceáil a mholadh na moltaí seo ag an nasc thíos:https://www.facebook.com/watch/?v=304930260677950

  

Wolfe Tone Commemoration

1920x1080_Bodenstown20204.jpg

The annual Wolfe Tone commemoration at Bodenstown went online last week as a result of the Covid-19 Pandemic.

You can watch it back here: https://www.facebook.com/watch/?v=2675110152770786

Comóradh Wolfe Tone

Cuireadh comóradh bliantúil Wolfe Tone ag Baile Bhodain ar líne an tseachtain seo chuaigh thart de dheasca na géarchéime COVID-19. 

Is féidir leat breathnú air ag an nasc thíos: https://www.facebook.com/watch/?v=2675110152770786

  

Mandatory masks on public transport welcomed 

Sinn Féin’s Louise O’Reilly TD and Darren O’Rourke TD this week welcomed the decision to make the wearing of masks mandatory on public transport.

Read their statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/57237

Cuireadh fáilte roimh an chinneadh mascanna a dhéanamh riachtanach ar thaisteal poiblí 

Chuir Louise O’Reilly TD agus Darren O’Rourke TD fáilte roimh an chinneadh mascanna a dhéanamh riachtanach ar thaisteal poiblí.

Is féidir leat a ráiteas a léamh ag an nasc thíos: https://www.sinnfein.ie/contents/57237

Legislation published to make workplace outbreaks of Covid-19 notifiable to HSA

Sinn Féin spokesperson on Health Louise O’Reilly TD has published legislation to make workplace outbreaks of Covid-19 notifiable to the Health and Safety Authority, in line with the recommendation in this regard of the Irish Congress of Trade Unions.

Read Louise’s statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/57236

  

Foilsíodh reachtaíocht leis an HSA a chur ar an eolas faoi ráigeanna COVID-19 san áit oibre

D’fhoilsigh Urlabhraí Sláinte Shinn Féin Louise O’Reilly reachtaíocht leis an HSA a chur ar an eolas má bhriseann ráigeanna COVID-19 san áit oibre. Tugadh an treoir seo faoi mholtaí Chomhairle Cheardchumainn na hÉireann.

Is féidir leat ráiteas Louise a léamh ag an nasc thíos: https://www.sinnfein.ie/contents/57236

Liz Kimmins MLA is recruiting a Constituency Office Manager 

This is a temporary full time position based within the Constituency Office to cover a period of maternity leave for around ten months. 

Application form and job description for the position has been attached to the link below.

https://www.sinnfein.ie/contents/57211

Tá Liz Kimmins ag earcú Bainisteoir Oifige Dáilcheantair

Is post sealadach lán-aimseartha é bunaithe sa Dáilcheantar féin le tréimhse mháithreachas 10 mí a chlúdach.

Is féidir teacht ar an gcur síos poist agus an iarratas ag an nasc thíos:

https://www.sinnfein.ie/contents/57211

New United Irishmen/Éireannaigh Aontaithe T-shirt available from the Sinn Féin Shop

This new t-shirt is available from the Sinn Féin Shop through the following link:

https://www.sinnfeinbookshop.com/united-irishmen-eireannaigh-aontaithe-t-shirt/

Tá léine nua leis na hÉireannaigh Aontaithe air ar fáil ag siopa Shinn Féin

Tá an léine nuar ar fáil ó shiopa Shinn Féin ag an nasc thíos:

https://www.sinnfeinbookshop.com/united-irishmen-eireannaigh-aontaithe-t-shirt/

Follow us on Facebook

An Phoblacht on Twitter

GUE-NGL-new-Jan-2106

Uncomfortable Conversations 

uncomfortable Conversations book2

An initiative for dialogue 

for reconciliation 

— — — — — — —

Contributions from key figures in the churches, academia and wider civic society as well as senior republican figures


An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland
 

Powered by Phoenix Media Group