AP Issue 3 2020 small

20 June 2020

Resize: A A A Print

The Weekly Digest from Sinn Féin

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been engaged in over the past week.

Party members are encouraged to help build the party’s profile by sharing these links on your social media pages.

Fáilte romhat chuig An Dlútheagran Seachtainúil ó Shinn Féin. Tugaimis léargas duit ar obair agus feachtaisí na seachtaine atá thart. 

Molfar do bhaill an pháirtí na naisc seo a roinnt ar na Meáin Shóisialta le próifíl an pháirtí a ardú.

 An Dlútheagran Seachtainúil ó Shinn Féin

Annual Wolfe Tone Commemoration goes online

Normally in June we gather at the grave of Wolfe Tone in Bodenstown, Co. Kildare for the annual Wolfe Tone Commemoration.

Due to the ongoing public health emergency, this year's commemoration will take place online on Sunday 21 June at 8pm with words, music and an address from Mary Lou McDonald TD.

This event will be live streamed on the Sinn Féin Ireland Facebook, Twitter, YouTube and via the Sinn Féin website atwww.sinnfein.ie

Gerry Adams has also published his latest podcast in which he reminisces about past Bodenstown's as well as current political developments.

You can tune in here: https://www.buzzsprout.com/991288/episodes/4212152

Beidh Comóradh Bliantúil Wofle Tone ar líne i mbliana 

De ghnáth bailímís le chéile i mí Meithimh ag uaigh Wolfe Tone i mBaile Bhaldain, Co. Chill Dara le héachtaí agus bás Wolfe Tone a chomóradh.

Déanfaimid comóradh fíorúil i mbliana Dé Domhnaigh an 21 Meitheamh ag 8i.n de dheasca na géarchéime sláinte phoiblí. Beidh ceol ann agus tabharfaidh Mary Lou McDonald an t-atheasc. 

Déanfar sruthú beo ar an imeacht ar chuntas Facebook, Twitter agus YouTube Shinn Féin a bhuí suíomh Shinn Féin ag www.sinnfein.ie

D’fhoilsigh Gerry Adams a phodchraoladh is déanaí ina thugann sé a uaireanta caite ag Baile Bhaldain chun cuimhne agus an pholaitíocht I gcoitinne.

Is féidir leat éisteacht isteach ag an nasc seo:

https://www.buzzsprout.com/991288/episodes/4212152

Sinn Féin Hiring

Sinn Féin is currently hiring for a number of positions.  Job descriptions and application forms are attached to this link: www.sinnfein.ie/vacancies

Tá Sinn Féin ag earcú

Tá Sinn Féin i mbun earcaíochta faoi láthair na huaire. Tá faill ar na hiarratais agus déantar cur síos ar na postanna ag an nasc faoi iamh; www.sinnfein.ie/vacancies

Sinn Féin Social media sites

Members are encouraged to follow and support Sinn Féin’s official National social media sites which are listed below.

Sinn Féin Facebook

Sinn Féin Twitter

Sinn Féin Instagram

Sinn Féin Flickr

Sinn Féin YouTube

Sinn Féin SoundCloud

Sinn Féin Buzzsprout

Members are also reminded that these are the only official National sites for Sinn Féin and that there are other sites and groups out there purporting to be official Sinn Féin pages. They are not and party members should take their lead from official party sites only.

Suíomhanna Meáin Shóisialta de chuid Shinn Féin

Spreagaimid na baill le leathanaigh oifigiúla an pháirtí an leanúint ar na cuntais meáin shóisialta a leanas;

Sinn Féin Facebook

Sinn Féin Twitter

Sinn Féin Instagram

Sinn Féin Flickr

Sinn Féin YouTube

Sinn Féin SoundCloud

Sinn Féin Buzzsprout

Meabhraímid daoibh gurb iad seo na suíomhanna oifigiúla de chuid Shinn Féin cé go bhfuil grúpaí eile ar line ag ligint orthu gurb aon pháirtí iad. Ní baill den phairtí iad agus nó mór dár mbaill a dtreoir a ghlacadh ón suíomhanna oifigiúla an pháirtí.

A sad and difficult day for An Garda Síochána - Mary Lou McDonald TD

Mary Lou McDonald expresses her deepest sympathies to the family, friends and colleagues of Detective Garda Colm Horkan who was shot dead in Castlerea this week.

You can read Mary Lou’s statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/57161

Lá dubh don Gharda Síochána – Mary Lou McDonald TD

Guíonn Mary Lou McDonald a comhbhrón le teaghlach, cairde agus le comhghleacaithe Bleachtaire Garda Colm Horkan a scaoileadh marbh sa Chaisleán Riabhach an tseachtain seo.

Léigh ráiteas Mary Lou McDonald ag an nasc faoi iamh; https://www.sinnfein.ie/contents/57161

Change cannot be stopped

image02.jpeg

Following the announcement this that a Programme for Government has been agreed by the leaders of Fianna Fáil, Fine Gael and the Green Party Sinn Féin President Mary Lou McDonald TD said this does not represent the change that people voted for in the general election in February.

Mary Lou was joined by Pearse Doherty TD and Eoin Ó Broin TD for an online meeting on Monday evening where they took questions from the public on how change cannot be stopped.

You can watch it back here: https://www.facebook.com/watch/?v=258901605537897

You can also watch Mary Lou’s press conference at Leinster House on Monday where she gave the party’s response to the Fine Gael, Fianna Fáil and Green Party programme for government:https://www.facebook.com/watch/?v=3238044262923330

Ní féidir bac a chur roimh an t-athrú go deo

Ag leanúint den fhógra gur aontaigh Fine Gael, Fianna Fáil agus an Comhaontas Glas dréacht chlár rialtais, dúirt Uachtarán Shinn Féin Mary Lou McDonald nach léiríonn sé an t-athrú ar chaith daoine vóta ar a son i mí Feabhra.

Bhí Pearse Doherty TD agus Eóin Ó Broin TD i gcuideachta Mary Lou oíche Luain mar chuid de chruinniú poiblí inár thóg siad ceisteanna.

Is féidir leat breathnú ar ag an nasc faoi iamh: https://www.facebook.com/watch/?v=258901605537897

Is féidir leat preasagallamh Mary Lou ag Teach Laighean dé Luain faoi dréacht chlár rialtais Fhine Gael, Fhianna Fáil agus an Comhaontas Glas ag an nasc faoi iamh chomh maith:https://www.facebook.com/watch/?v=3238044262923330

Online discussion with leading voices from disability sector on future of disability services

Mary Lou McDonald also took part in a live discussion and question and answer session this week with leading voices from the disability sector on the future of disability services.

You can watch it back here: https://www.facebook.com/watch/?v=268517307734387

Plé ar líne le ceannródaithe ón earnáil míchumais ar thodhchaí sheirbhísí míchumais.

Ghlac Mary Lou McDonald páirt i bplé beo agus i seisiúin C&F an tseachtain seo le ceannasaithe ón earnáil míchumais ar thodhchaí sheirbhísí míchumais.

Is féidir leat breathnú air ag an nasc faoi iamh; https://www.facebook.com/watch/?v=268517307734387

Michelle O’Neill welcomes school re-opening announcement

Speaking on BBC The View this week Michelle O’Neill has welcomed the announcement that schools in the North will reopen in August with a one metre social distancing rule implemented.

She said the safety of parents and children is paramount and the plan can only succeed if the conversation includes parents, teachers and trade unions.

You can watch Michelle here: https://www.facebook.com/watch/?v=2587481011502167

Cuireann Michelle O’Neill roimh athoscailt na scoileanna ó Thuaidh.

Ag labhairt di ar The View leis an BBC an tseachtain seo, chuir Michelle O’Neill fáilte roimh athoscailt na scoileanna . Fógraíodh go n-osclóidh na scoileanna sa tuaisceart i mí Lúnasa agus scaradh sóisialta d’aon mhéadar amháin i bhfeidhm. 

Mhaígh sí go bhfuil sábháilteacht tuismitheoirí agus páistí lárnach sa phlean agus nach n-éireoidh leo mura bhfuil tuismitheoirí, múinteoirí agus na ceardchumainn páirteach sa chomhrá.

Is féidir leat breathnú ar Michelle ag an nasc faoi iamh; https://www.facebook.com/watch/?v=2587481011502167

Legislation published to prevent Covid-19 mortgage interest rip-off

Pearse Doherty TD has published legislation this week which will end the mortgage interest rip off and protect homeowners who applied for the mortgage payment break during the Covid19 pandemic.

You can watch the party’s social media clip on this legislation here: https://www.facebook.com/watch/?v=565855820970194

Reachtaíocht foilsithe le daoine á mbreith buntáiste ar ús mhorgáiste le linn COVID-19

D’fhoilsigh Pearse Doherty TD reachtaíocht an tseachtain seo a chuirfidh deireadh le le daoine á mbreith buntáiste ar ús mhorgáiste a thabharfadh cosaint d’úinéirí tithe a chuir isteach ar shos íocaíocta morgáiste le linn na paindéime.

Bí ag faire ar an bhfíseán thíos ar reachtaíocht an pháirtí ar an ábhar;  https://www.facebook.com/watch/?v=565855820970194

Free school meals funding must continue over Summer months

Sinn Féin MLA Karen Mullan has said free school meals are a lifeline for many children and families and the Education Minister must extend the payment over the summer months to the 97,000 children who receive them.

You can watch Karen here: https://www.facebook.com/watch/?v=354284432203248

Éilíonn Sinn Féin go leanfaidh maoiniú béilí le linn mhíonna an tSamhraidh

Deir MLA Karen Mullan go bhfuil na béilí scoile mar chúnamh ríthabhachtach do pháistí agus teaghlaigh agus go mba cheart don Aire Oideachais síneadh a chur leis an íocaíocht thar míonna an tSamhraidh do na 97,000 páistí a bhaineann buntáiste astu.

Éist le Karen anseohttps://www.facebook.com/watch/?v=354284432203248

Fianna Fáil can’t tell us what an affordable home is and they are not planning on building any extra social homes – Pearse Doherty

Speaking on the Tonight Show on Virgin Media One on Monday evening Sinn Féin’s Pearse Doherty exposed the fact that the programme for government agreed by Fine Gael, Fianna Fáil and the Green Party, does not include any additional social and affordable housing above what was already committed and that Fianna Fáil spokesperson Thomas Byrne could not even say what he thought was an affordable price for a home.

He said Sinn Féin had been very clear that we need 100,000 social an affordable homes.

You can watch Pearse here: https://www.facebook.com/watch/?v=264343414626224

Speaking on the same show Pearse also pointed out that the programme for government published prioritises tax cuts for the wealthy at a cost of €600 million at a time when we are in economic crisis and that money could be spent on housing, health, childcare and rural Ireland.

Watch the clip here: https://www.facebook.com/watch/?v=698698664025712

Níl tuiscint ag Fianna Fáil ar thithíocht inachmhainne agus níl sé i gceist acu tithíocht sóisialta breise a thógáil – Pease Doherty 

Ag labhairt ar an Tonight Show ar Virgin Media One tráthnóna Dé Luain nochtaigh Pearse Doherty nach bhfuil tithíocht sóisialta breise nó tithíocht inachmhainne sa Chlár Rialtais atá foilsithe ag Fine Gael, Fianna Fáil agus an Comhaontas Glas. Agus nach raibh urlabhraí Fhianna Fáil, Thomas Byrne in ann praghas inghlactha ar theach inachmhainne.

Féach ar an clip anseo; https://www.facebook.com/watch/?v=264343414626224

Ag labhairt ar an gclár céanna chaith Pearse solas ar an tús áite a thugann an clár rialtais do laghduithe cánach do lucht an rachmais ag €600 milliún. Agus géarchéim eacnamaíochta ag teannadh linn deir sé go rachadh an t-airgead sin chun tairbhe á gcaitheadh ar thithíocht, cúrsaí leighis, cúram leanaí agus ar thuaithe na tíre.

Féach ar an clip anseo; https://www.facebook.com/watch/?v=698698664025712

Housing crisis set to continue under Fine Gael, Fianna Fáil and Green Party says Eoin Ó Broin

Giving his analysis of the programme for government published by Fine Gael, Fianna Fáil and the Green Party this week Eoin Ó Broin said if this is the basis of the future government, then the housing crisis is set to continue.

You can watch Eoin’s analysis here: https://www.facebook.com/watch/?v=2332111297093931

Leanfaidh an ghéarchéim tithíochta faoi Fhine Gael, Fianna Fáil agus an Comhaontas Glas dár le hEóin Ó Broin

A bharúil a nochtadh an tseachtain seo faoina bhfuil i ndán más bunús an rialtais le teacht an dréacht chlár rialtais de chuid Fhine Gael, Fianna Fáil agus an Comhaontas Glas, dúirt sé go leanfaidh an ghéarchéim tithíochta amach anseo.

Is féidir leat anailís Eóin a fheiceáil ag an nasc thíos: https://www.facebook.com/watch/?v=2332111297093931

Michelle O’Neill confirms further relaxation of restriction in the North

Joint First Minister in the North Michelle O’Neill has confirmed that tourism and hospitality restrictions in the north will be relaxed and that Caravan Sites and Holiday Homes can reopen on 26th of June and Bars andRestaurants on 3rd of July.

You can watch Michelle briefing the media here: https://www.facebook.com/watch/?v=975054796282587

Fograíonn Michelle O’Neill tuilleadh maolaithe ar shrianta ó thuaidh

D’fhógair an Leas-Chéad Aire ó thuaidh Michelle O’Neill go maolaítear srianta turasóireachta agus tionscal an fhailteachais ó thuaidh agus go dtig le laithreáin carbhán athoscailt faoi 26 Meitheamh agus go dtig le bialanna agus tábhairne ar an 3 Iúil.

Is féidir leat breathnú ar Michelle ag an nasc faoi iamh: https://www.facebook.com/watch/?v=975054796282587

Brexit clock is ticking and we are running out of time – Michelle O’Neill

Also speaking on Sunday Politics last weekend Michell O’Neill said the Brexit clock is ticking and we are running out of time.

She said Sinn Féin is working hard to ensure:

·      Protections secured for Ireland are implemented

·      The British government and EU stand by their commitments 

·      The Good Friday Agreement is protected

·      There is no hardening of the border

You can watch Michelle here: https://www.facebook.com/watch/?v=753992218742802

Tá Brexit ag druidim linn agus an t-am á chaitheamh – Michelle O’Neill

Ag labhairt ar Sunday Politics an tseachtain seo chaite, dúirt Michelle O’Neill go bhfuil Brexit ag druidim linn agus muid ag rith amach as am.

Tá Sinn Féin ag obair go diongbháilte le cinntiú :

  • Go gcuirfear na cosaintí a baineadh amach d’Éirinn I bhfeidhm
  • Go gcomhlíonfaidh Rialtas na Breataine agus an AE a ngealltanais.
  • Go mbeidh Comhaontú Aoie an Chéasta faoi chosaint 
  • Nach gcuirfear teorainn chrua i bhfeidhm

Éist le Michelle anseo; https://www.facebook.com/watch/?v=753992218742802

Concerns raised on government’s commitment to supporting small and medium sized businesses

Sinn Féin spokesperson on Business, Enterprise and Innovation Imelda Munster TD has expressed serious concerns around the government's commitment to supporting small and medium sized businesses in surviving the Covid-19 crisis, saying that the Programme for Government offers no firm commitments to SMEs.

You can read Imelda’s statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/57164

Buairimh ardaithe faoi choimitmint an rialtais a bheith ag tacú le gnólachtaí beaga agus measartha 

Léirigh Urlabhraí Gnó, Fiontair agus Nualaíochta Shinn Féin Imealda Munster TD buairimh faoi choimitmint an rialtas chun tacú le gnólachtaí beaga agus measartha teacht slán tríd an ghéarchéim COVID-19, a rá nach bhfuil aon choimitmint docht chuid SMEanna sa dréacht chlár rialtais

Is féidir leat ráiteas Imelda a léamh ag an nasc thíos: https://www.sinnfein.ie/contents/57164

Live online discussion and Q&A session with Carers NI

Sinn Féin MLA Colm Gildernew last week held a live online discussion with Clare Anne Magee from Carers NI taking questions from the public on the Covid19 pandemic and what it means for our carers and the important role they play.

You can watch it back here: https://www.fac

Follow us on Facebook

An Phoblacht on Twitter

GUE-NGL-new-Jan-2106

Uncomfortable Conversations 

uncomfortable Conversations book2

An initiative for dialogue 

for reconciliation 

— — — — — — —

Contributions from key figures in the churches, academia and wider civic society as well as senior republican figures


An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland
 

Powered by Phoenix Media Group