AP top ad 2 - 2020

13 June 2020

Resize: A A A Print

The Weekly Digest from Sinn Féin

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been engaged in over the past week.

Party members are encouraged to help build the party’s profile by sharing these links on your social media pages.

Fáilte romhat chuig An Dlútheagran Seachtainúil ó Shinn Féin. Tugaimis léargas duit ar obair agus feachtaisí na seachtaine atá thart. 

Molfar do bhaill an pháirtí na naisc seo a roinnt ar na Meáin Shóisialta le próifíl an pháirtí a ardú.

 

  

Latest edition of An Phoblacht Magazine now available 

The second 2020 edition of An Phoblacht quarterly magazine is now available for only €5 (plus postage) or better yet, get the remaining three 2020 editions delivered to your door anywhere in the world for only €22.50! 

An Phoblacht magazine brings you in-depth stories, history and Irish republican analysis as we begin the decade where we will finally cast off the shackles of partition and deliver Irish unity for all who share this island.

Click the link to get your copy today - https://www.sinnfein.ie/anphoblacht 

Tá an t-eagrán is déanaí don Phoblacht ar fáil anois. 

Tá an tarna eagrán den irisleabhar ráithiúil, An Phoblacht, ar fáil anois ar €5 (postas san áireamh) nó, níos fearr fós, seolfar na trí irisleabhar eile den eagrán 2020 chuig leac do dhorais, cibé áit a bhfuil tú ar domhan, ar €22.50!

Gheobhaidh tú miontuairisc ar scéalta staire na hÉireann chomh maith le hanailís phoblachtaigh sa Phoblacht agus srianta na críochdheighilte á gcur dínn agus athaontú na hÉireann ar na bacáin. 

Childcare plan is a major disappointment – Kathleen Funchion TD

Sinn Féin spokesperson on Children and Youth Affairs Kathleen Funchion TD has said that there will be huge disappointment at the childcare plan brought forward by the government this week.

Sinn Féin has called for:

  • Childcare workers to remain on the temporary wage subsidy childcare scheme and for temporary assistance to childcare providers to be maintained to help cover bills at a time of reduced capacity. This would be an opt-in scheme and would keep 27,000 workers in employment, ensure that childcare providers can remain open and reduce childcare fees to parents by up to two thirds.
  •  Paid maternity leave to be extended from six to nine months for mothers whose maternity benefit claim expires during the pandemic - if they wish to avail of it.
  • Parents who can’t go back to work due to the unavailability of childcare to be entitled to take parental leave which would allow them to keep their job and receive income support from the State until they can return to work. Parents who currently can't get back to work due to lack of childcare are coming under pressure from some employers according to FLAC. This matter is urgent.

Read Kathleen’s statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/57080

Speaking on Virgin Media’s The Tonight Show on this issue on Wednesday evening Mary Lou McDonald said there isn’t a snowball’s chance in hell that a combination Fianna Fáil and Fine Gael will deliver on public services.

Watch Mary Lou here: https://www.sinnfein.ie/contents/57080

Michelle O’Neill has also stressed the need for to put childcare at the heart of any conversation on returning to work in the North saying people need immediate solutions to the issue of childcare provision.

You can watch Michelle here: https://www.facebook.com/watch/?v=2717366808496430 

Scéim Chúram Leanaí ina Ábhar Mór Díomá -Kathleen Funchion TD

Deir Kathleen Funchion TD, Urlabhraí Leanaí agus Gnóthaí Óige, go mbeidh an-díomá ann nuair a chuireann an rialtas an scéim chúram leanaí i láthair an tseachtain seo. 

Éilíonn Sinn Féin seo a leanas: 

  • Go leanfaidh an scéim fóirdheontais pá sealadach d’oibrithe cúram leanaí agus go leanfaidh an cúnamh cíosa sealadach atá ar fáil do sholáthraí cúram leanaí i rith an ama seo. Scéim roghnach a bheadh ann a thabharfadh tacaíocht do 27,000 fostaí dífhostaithe, a chinnteodh go leanfadh soláthraithe lena seirbhís agus go dtiocfaidh laghdú dhá thrian ar tháillí cúram leanaí.

 

  • Síneadh ama a thabhairt d’Íocaíochtaí tréimhse mháithreachais ó sé go naoi mí do na máithreacha a mbeidh deireadh lena n-éilimh liúntais – más mian leo leas a bhaint as.

 

  • Go mbeidh tuismitheoirí nach bhfuil sé de chumas acu filleadh ar an obair, gan teacht acu ar chúram leanaí, i dteidil tacaíocht ioncaim ón Stát agus cinnteacht phoist go dtí go bhfilleann siad ar an obair. Dar le FLAC, tá tuismitheoirí nach bhfuil sé ar chumas acu filleadh ar an obair faoi bhrú óna bhfostóirí dul ar ais ar obair. Caithfear dul i ngleic leis seo láithreach bonn.

Léigh ráiteas Kathleen anseo; https://www.sinnfein.ie/contents/57080

Mhaígh May Lou Mac Donald agus í ag labhairt ar The Tonight Show de chuid Virgin Media, nach bhfuil seans na ngrást go soláthróidh comhrialtas idir Fine Gael agus Fianna Fáil a leithéid de shéirbhísí poiblí.

Éist le Mary Lou anseo; https://www.sinnfein.ie/contents/57080

Leag Michelle O’Neill béim ar an ábhar céanna agus filleadh ar an obair á phlé ó Thuaidh. Mhaígh sí go bhfuil sé riachtanach go mbeidh cúram leanaí i gcroílár an chomhrá agus go bhfuil réiteach práinneach de dhíth.

Éist le Michelle O’Neill anseo; https://www.facebook.com/watch/?v=2717366808496430

Sinn Féin Renters Survey

Sinn Féin spokesperson on Housing Eoin Ó Broin TD has this week launched an online survey to see how renters across the State are coping during Covid-19. Latest figures show rent supplement figures increased by 33% during the pandemic.

If you are a renter, if you have lost income due to Covid–19, or if you have fallen into rent arrears and are worried about the future then Eoin wants to hear from you.

Please take part in the Sinn Féin Renters Survey: https://s.surveyplanet.com/mNtCZRN5_

Eoin Ó Broin in live online Q&A with renters

Eoin also took part in a live Q&A session with renters on facebook on Thursday evening which you can watch back here: https://www.facebook.com/events/267963064555478/

Suirbhé cíosaithe Shinn Féin

An tseachtain seo, sheol Urlabhraí Tithíochta Shinn Féin Eoin Ó Broin TD

suirbhé ar líne le staid cíosaithe an Stáit le linn Covid-19 a mheas. Léirigh na figiúirí is déanaí gur mhéadaigh figiúirí fhíorlíonadh cíosa faoi 33% le linn na paindéime.

Más cíosaí thú ar fágadh dífhostaithe de dheasca Covid-19 nó má tá riaráistí cíosa tite anuas ort  agus tú buartha faoin todhchaí, is ortsa atá an suirbhé dírithe.

Líon an suirbhé amach thíos; https://s.surveyplanet.com/mNtCZRN5_

Ghlac Eóin Ó Broin páirt i seisiún beo C&F le cíosaithe

Bhí babhta C&F ag Eoin oíche Dhéardaoin ar Facebook le cíosaithe, is féidir leat breathnú ar ag an nasc thíos: https://www.facebook.com/events/267963064555478/

Sinn Féin publishes Fair Rent and Protection of Renters Bill

Eoin also this week published Sinn Féin's "Fair Rent and Protection of Renters Bill" to prohibit rent increases on existing and new tenancies for three years and to end the practice of tenants being evicted from buy-to-let properties on the grounds that a property is to be sold.

You can watch Eoin talking about this legislation here: https://www.facebook.com/watch/?v=917232232053597

Foilsíonn Sinn Féin Bille um Cíosa Cóir agus Cíosaithe a chosaint

An tseachtain seo d’fhoilsigh Eoin Ó Broin Bille um Chíosa Cóir agus Cíosaithe a chosaint de chuid Shinn Féin le cosc a chur ar méadaithe cíosa do thionónta reatha agus tionóntaí nua ar feadh trí bliana. Cuireann an bille céanna bac leis an drochnós tionóntaithe a dhíbirt óna réadmhaoin ar an ábhar go bhfuil an réadmhaoin le díol amach anseo.

 Tá teacht ar chaint Eoin ar an ábhar thíos;  https://www.facebook.com/watch/?v=917232232053597

Bombardier redundancies a devastating blow – Caoimhe Archibald MLA

Sinn Féin MLA Caoimhe Archibald has said that news of up to 600 redundancies at Bombardier comes as a devastating blow to workers, their families and the local economy. 

Read Caoimhe’s statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/57085

Buille trom atá in iomarcaíochtaí Bombardier – Caoimhe Archibald CTR

Deir Caoimhe Archibald, CTR de chuid Shinn Féin, gur buille trom atá in iomarcaíochtaí Bombardier de 600 d’fhostaithe na comhlachta, dá dteaghlaigh agus don gheilleagar áitiúil.

Tá teacht ar ráiteas Chaoimhe thíos; https://www.facebook.com/watch/?v=917232232053597

Sinn Féin launch alternative proposals for economic recovery in the North

Sinn Féin MLA Caoimhe Archbald and MP Chris Hazzard this week launched alternative proposals for economic recovery in the North.

Caoimhe said any credible economic recovery plan must take an ambitious, long-term and strategic approach to rebuilding a fairer, greener and healthier economy for all.

You can watch Caoimhe and Chris here: https://www.facebook.com/watch/?v=725419981336113

Sheol Sinn Féin moltaí éagsúla ar théarnamh geilleagrach ó Thuaidh

Sheol Caoimhe Archibald CTR agus Chris Hazzard, Feisire de chuid Shinn Féin moltaí éagsúla i dtaobh théarnamh geilleagrach an Tuaiscirt.

Deir Caoimhe go gcaithfidh scéim théarnamh eacnamaíochta inchreidte tabhairt faoi chur chuige straitéiseach in atógáil eacnamaíocht is cothroime, glaise agus neartmhara.

Is féidir leat breathnú ar Chaoimhe agus Chris ag an nasc thíos: https://www.facebook.com/watch/?v=725419981336113

Sinn Féin supports petition for extra three months maternity leave

Sinn Féin has supported calls to extend maternity leave and benefit by three months due to the coronavirus crisis.

Speaking at a demonstration at Leinster House this week Mary Lou McDonald said it is common sense that parents who have had a new arrival in the most extraordinarily difficult of circumstances get that additional three months of support.

You can watch Mary Lou here: https://www.facebook.com/watch/?v=4100929516599063

Tacaíonn Sinn Féin le hachainí a éilíonn 3 mhí breisie de shaoire máithreachais

Tacaíonn SF le héilimh ón phobal go dtugtar síneadh ama dóibh siúd ar thréimhse máithreachais de dheasca na géarchéime Covid.

Ag labhairt di ag slógadh lasmuigh de Theach Laighean an tseachtain seo, dúirt Mary Lou McDonald gur le ciall cheannaithe é go mbeidh trí mhí bhreise tacaíochta ag tuismitheoirí a rugadh páiste dóibh sa tréimhse shainúil seo.

Is féidir leat breathnú ar Mary Lou ag an nasc thíos: https://www.facebook.com/watch/?v=4100929516599063

Government’s ‘bonkers’ idea will drive up house prices – Pearse Doherty

Pearse Doherty has said the government's latest bonkers idea to have young people dip into pension pot for a mortgage will only driving up houses prices or everyone.

He said only Sinn Féin can be trusted to deliver a real, affordable housing plan.

You can watch Pearse here: https://www.facebook.com/watch/?v=266490371124825

Méadóidh moladh ‘craiceáilte’ an rialtais praghas na díthe – Pearse Doherty 

Maíonn Pearse Doherty go bhfuil ‘réiteach’ nua an rialtais craiceáilte, réiteach a mholann go dtarraingeoidh daoine óga as a gciste pinsin le haghaidh morgáiste a fháil. Deir sé go méadóidh an moladh praghas na dtithe do gach duine.

Dúirt sé nach féidir ach dul i muinín Sinn Féin plean tithíochta inacmhainne a thabhairt chun críche.

Is féidir leat breathnú ar Pearse ag an nasc thíos: https://www.facebook.com/watch/?v=266490371124825

Current directions for party activity

Sinn Féin General Secretary Ken O’Connell has issued updated directions for party activity as Covid-19 restrictions are continuing to be lifted.

You can read the current directions here: https://www.sinnfein.ie/contents/57090

Treoracha do ghníomhaíochta an pháirtí

D’eisigh Ken O’Connell, Ard-Rúnaí Shinn Féin, uasdátú ar threoracha an pháití i dtaobh gníomhaíochta fad is a mhaolaítear na srianta Covid-19.

Is féidir leat na treoracha reatha seo a léamh ag an nasc thíos: https://www.sinnfein.ie/contents/57090

Extend Brexit transition to protect economy – Chris Hazzard MP

Sinn Féin MP Chris Hazzard has reiterated the party’s call for an extension of the Brexit transition period following a warning from the CBI that businesses will not cope with a no-deal Brexit. 

You can read Chris’ statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/57089

Tabhair síneadh ama d’Aistriú Brexit leis an gheilleagar a chosaint – Chris Hazzard MP

D’athdhearbhaigh Chris Hazzard MP éileamh an pháirtí síneadh ama a thabhairt d’Aistriú Brexit. Tagann seo i ndiaidh rabhadh ón CBI go rachaidh Brexit gan margadh sa mhuileann ar ghnóthaí.

Is féidir leat ráiteas Chris a léamh ag an nasc thíos: https://www.sinnfein.ie/contents/57089

Follow us on Facebook

An Phoblacht on Twitter

GUE-NGL-new-Jan-2106

Uncomfortable Conversations 

uncomfortable Conversations book2

An initiative for dialogue 

for reconciliation 

— — — — — — —

Contributions from key figures in the churches, academia and wider civic society as well as senior republican figures


An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland
 

Powered by Phoenix Media Group