AP top ad 2 - 2020

23 May 2020

Resize: A A A Print

The Weekly Digest from Sinn Féin

Welcome to The Weekly Digest from Sinn Féin where we bring you a flavour of the work and campaigns that we have been engaged in over the past week.

Party members are encouraged to help build the party’s profile by sharing these links on your social media pages.

Fáilte romhat chuig An Dlútheagran Seachtainúil ó Shinn Féin. Tugaimis léargas duit ar obair agus feachtaisí na seachtaine atá thart.

Molfar do bhaill an pháirtí na naisc seo a roinnt ar na Meáin Shóisialta le próifíl an pháirtí a ardú.

Remembering Martin McGuinness

Join us this evening, Saturday 23 May, at 7pm for a special online tribute to remember Martin McGuinness on his 70th Birthday.

The tribute will feature Christy Moore, Matt Molloy, Damien Dempsey, Mary Lou McDonald, Gerry Adams and many other musicians and international figures.

The event will be live streamed Sinn Féin’s Facebook, Twitter and Youtube pages, all linked below.

https://www.facebook.com/sinnfein/
https://twitter.com/sinnfeinireland
https://www.youtube.com/user/sinnfeinireland

Saol agus Éachtaí Mháirtín Mhic Aonghusa a cheilliúradh

Bígí linn anocht, Dé Sathairn 23 Bealtaine, ar 7i.n le hómós thabhairt ar líne do bheatha Mháirtín Mhic Aonghusa ar lá a 70ú féile.

Tabhairfaidh Christy Moore, Matt Molloy, Damien Dempsey, Mary Lou McDonald, Gerry Adams agus níos mó amhránaithe agus pearsana idirnáisiúnta ómós dó.

Déanfar an t-imeacht a chraoladh beo ar Facebook, Twitter agus Youtube Sinn Féin, tá na naisc faoi iamh:

https://www.facebook.com/sinnfein/
https://twitter.com/sinnfeinireland
https://www.youtube.com/user/sinnfeinireland

Commemorations in the Covid-19 world

The National Commemorations Committee has met this week and recommended that both the annual Wolfetone Commemoration at Bodenstown in June and the Annual Hunger Strike Commemoration set for Cork in August cannot go ahead in their usual formats this year.

There are however, alternative plans being put together for a series of online commemorative events to mark these important dates in the republican calendar the and further details and information will follow.

Comóradh fad is a bheas COVID-19 linn

Chruinnigh an Coiste Náisiúnta Chuimhneachán an tseachtain seo. Mhol siad nach féidir leis an Chuimhneachán Bliantúil WolfeTone i mBaile Bhaldain i Meitheamh agus an Comóradh Stailceoir Ocrais Náisiúnta a bhí in aimnse a bheith ar siúl i gCorcaigh i Lúnasa, dul ar aghaidh mar a ba ghnách i mbliana.

Leoga, tá roghanna eile á chur le chéile le sraith comóraidh a dhéanamh ar líne leis na himeachtaí móra seo ag Poblachtánaigh a cheiliúradh. Tá tuilleadh eolais le teacht.

‘Why unification is inevitable and how it will come about’ by Kevin Meagher

As the concept of Irish unity continues to go mainstream, Writer, commentator and author of ‘A United Ireland: Why unification is inevitable and how it will come about’, Kevin Meagher explores the state of the debate.

https://medium.com/@kevin_75327/irish-unification-is-still-inevitable-f32e71a761f2  

In this article Professor in law at Trinity College Oran Doyle summarises contributions to a recently held symposium on Irish Unification, published by the International Association of Constitutional Law.

https://blog-iacl-aidc.org/irish-unification/2020/2/20/processes-for-irish-unification-perspectives-from-irish-constitutional-law

‘An chúis le hÉire Aontaithe a bheith dosheachanta agus na cúinsí ina dtarlóidh sé’ le Kevin Meager

Dá réir mar thagann dlús le ceist na haontachta, pléann an scríbhneoir, tráchtaire agus údar de ‘‘A United Ireland: Why unification is inevitable and how it will come about’ faoi staid na díospóireachta.

https://medium.com/@kevin_75327/irish-unification-is-still-inevitable-f32e71a761f2  

San alt seo, pléann an tOllamh Oran Doyle ó Choláiste na Trionóide fán méid a dúradh ag siompóisiam ar Aontacht na hÉireann, ar foilsíodh ag International Association of Constitutional Law.

https://blog-iacl-aidc.org/irish-unification/2020/2/20/processes-for-irish-unification-perspectives-from-irish-constitutional-law

Personnel changes

Following the recent general election the party has reviewed its staffing and management arrangements.  The following staff changes have been made:

·      Dawn Doyle has moved from the Ard Runaí’s office to take up the role of Chief of Staff in Mary Lou’s McDonald’s office

·      Ken O’Connell has taken up the position of Ard Runaí until the next Ard Fheis

·      Mark McLernon has moved into the role of Political Manager in Leinster House

·      Aidan McAteer has moved into the role of Political Manager in the Assembly

·      Shaun Tracey has moved from the Press Office in Leinster House into the role of communications in Ard Oifig

·      Daire Hughes has taken up the position of Leas Ard Runaí

·      Emma McArdle has moved into the role of co-ordinator for the United Ireland project

The party also carried out an organisational review on how we move forward post-election and further structural changes at regional level will be announced in the coming weeks.

Athruithe ar an fhoireann

I ndiaidh an toghcháin ginearálta is deireanaí, rinne an páirtí athbhreithniú ar rólanna foirne agus bainistíochta. Cuireadh na hathraithe a leanas i bhfeidhm:

·       Tá Dawn Doyle ag obair anois mar Cheann Foirne in oifig Mary Lou McDonald ó oifig an Ard-Rúnaí

·       Tá Ken O’Connell anois ag obair mar an Ard-Rúnaí go mbeidh an chéad Ard Fheis eile ann

·       Tá Mark McLernon ag obair anois mar an Bhainisteoir Polaitiúil i dTeach Laighean

·       Tá Aidan McAteer ag obair mar an Bhainisteoir Polaitiúil i Stormont

·       Tá Shaun Tracey ag obair anois le cumarsáid san Ard-Oifig ó Oifig an Phreas i dTeach Laighean

·       Tá Daire Hughes anois ag obair mar an Leas Ard-Rúnaí

·       Tá Emma McArdle anois ag obair mar comhordaitheoir ar an Togra Éire Aontaithe

Thug an páirtí athbhreithniú ar an eagraíocht orainn agus mheas muid an cén bhealach is fearr dul chun tosaigh i ndiaidh an toghcháin. Rinneadh a thuilleadh athruithe ag leibhéal réigiúnach agus fógrófar iad sna seachtainí romhainn.

Sinn Féin is ready, willing and able to lead a Government for Change – Mary Lou McDonald TD

In a video message to party supporters this week Mary Lou McDonald said while FF/FG may be able to slow-down change, they aren't going to stop it. The 500,000+ people who voted for Sinn Féin will not be disrespected or excluded. Don't lose hope!

You can watch Mary Lou here: https://www.facebook.com/sinnfein/videos/285557246172976/

Tá Sinn Féin ullamh, toilteanach agus réidh le rialtas atá i bhfách leis an athrú a chur i bhfeidhm – Mary Lou McDonald

Dúirt Mary Lou McDonald, i bhfíseán do thacaithe an pháirtí: cé go bhfuil an t-athrú á mhoilliú ag FF/FG, ní chuirfidh siad bac air. Ní dhéanfar dearmad nó dímheas ar an 500,000+ a chaith vóta ar son Sinn Féin. Bíodh misneach agaibh!

Is féidir leat breathnú ar Mary Lou ag nasc faoi iamh:https://www.facebook.com/sinnfein/videos/285557246172976/

Gerry Adams’ podcast

This week’s podcast from Gerry Adams recalls his first escape attempt from Long Kesh on Christmas Eve 1973.  Last week his escape convictions were quashed by the British Supreme Court.

You can listen to Gerry’s podcast here: https://www.buzzsprout.com/991288/3838925?fbclid=IwAR3BXyUjCtEc2_Z2h4uaj5ASkBdq_eV4jAJYJCcDla2vUIdUljtV3ooEwxE

Podchraoladh Ghearóid Mhic Adaimh 

Tugann podchraladh na seachtain seo an chéad iarracht éalaithe Ghearóid ó Long Kesh oíche Nollag 1973 chun cuimhne. Cuireadh na ciontaithe sin ar neamhní an tseachtain seo chuaigh thart.

Is féidir leat éisteacht le podchraolach Ghearóid ag an nasc faoi iamh:https://www.buzzsprout.com/991288/3838925?fbclid=IwAR3BXyUjCtEc2_Z2h4uaj5ASkBdq_eV4jAJYJCcDla2vUIdUljtV3ooEwxE

Government’s plan for recovery fails workers and women returning from maternity leave – Mary Lou McDonald TD

Addressing the Taoiseach in the Dáil this week Sinn Féin Leader Mary Lou McDOnald said the Government's plan for recovery fails to provide childcare for workers and has also failed women returning from maternity leave who still do not have access to the Wage Subsidy Scheme. 

You can watch Mary Lou here: https://www.facebook.com/sinnfein/videos/3039710452759233/

Teipeann plean tearnaimh an rialtais oibrithe agus mná ag pilleadh ar an obair i ndiaidh tréimhse mháithreachais – Mary Lou McDonald TD

Ag labhairt leis an Taoiseach sa Dáil an tseachtain seo, dúirt Uachtarán Shinn Féin Mary Lou McDonald go dteipeann plean tearnaimh an rialtais cúram leanaí d’oibrithe a thabhairt isteach, Teipeann sé mná ag pilleadh ar an obair ó thréimhse máithreachais nach bhfuil faill acu ar an scéim fóirdheontais pá go foil.

Is féidir leat breathnú ar Mary Lou ag an nasc thíos:https://www.facebook.com/sinnfein/videos/3039710452759233/

Executive announces further relaxation of restrictions in the North

Joint First Minister in the North Michelle O’Neill this week announced a further relaxation of Covid-19 restrictions including the following:

·     Churches for individual prayer

·     Drive-in churches can open

·     Drive-in cinemas can operate

·     Golf and fishing can resume

·     Groups of six people can meet outdoors

You can watch Michelle here: https://www.facebook.com/sinnfein/videos/268203231038771/

Fógraíonn an Fheidhmeanas maolú ar na srianta ó thuaidh

D’fhógair an Leas-Chéad Aire ó thuaidh Michelle O’Neill maolú ar na srianta Covid-19 an tseachtain seo. Ina measc:

 • Athoscailt tithe pobail do phaidreoireacht aonair
 • Tithe Pobail tiomáin isteach
 • Pictiúrlanna tiomáin isteach
 • Is féidir tabhairt faoi ghailf agus iascaireacht arís
 • Is féidir le grúpa de sheisear casadh ar a chéile 

Is féidir leat breathnú ar Michelle ag an nasc faoi iamh:https://www.facebook.com/sinnfein/videos/268203231038771/

Women returning from maternity leave should have access to wage subsidy scheme – David Cullinane TD

Speaking in the Dáil this week Sinn Féin TD David Cullinane raised the issue of the continuation of the Pandemic Unemployment Payment until the end of the year, and the right of women returning from maternity leave to have access to the wage subsidy scheme.

He criticised the Finance Minister for politicising his response saying he doesn’t think “smart aleck remarks about government formation cuts it when we are dealing with the rights of women on maternity leave.”

You can watch David here: https://www.facebook.com/sinnfein/videos/708211399923920/

Ba cheart do mhná ag pilleadh ar an obair ó thréimhse máithreachais a bheith i dteideal an scéim fhóirdhéime pá – David Cullinane  TD

Ag labhairt dó sa Dáil an tseachtain seo d’ardaigh an TD Sinn Féin David Cullinane ceist na n-íocaíochtaí dífhostaithe pandéime agus é a bheith íoctha go deireadh na bliana. Phléigh sé ceart na mban ag pilleadh ar an obair ó thréimhse máithreachais a bheith i dteideal an scéim fóirdhéime pá chomh maith.

Cháin sé an tAire Airgeadais á dhéanamh polaitiú ar a fhreagra, ‘smart aleck remarks about government formation cuts it when we are dealing with the rights of women on maternity leave.”

Is féidir leat amharc ar David ag an nasc faoi iamh:https://www.facebook.com/sinnfein/videos/708211399923920/

Workers need to feel safe and protected when they return to work – David Cullinane TD

David Cullinane also made an appearance on RTÉ’s Primetime this week where called for more field inspectors to ensure workplaces are complying with the Covid-19 guidelines in order to ensure workers are safe to return to work.

You can watch David on Primetime here: https://www.facebook.com/sinnfein/videos/249388259486327/

Ní mór do na hoibrithe a mhothú slán nuair a philleann siad ar an obair – David Cullinane TD

Bhí David Cullinane ar Primetime le RTÉ an tseachtain seo chomh maith, d’iarr sé níos mó chigirí le go ndéanfaí cinnte go bhfuil láthair oibre ag teacht le comhairle Covid-19. Ní mór do na hoibrithe a mhothú slán nuair a philleann siad ar an obair 

Is féidir leat breathnú ar David ag an nasc faoi iamh:https://www.facebook.com/sinnfein/videos/249388259486327/

Finance Minister Conor Murphy announce financial package to support the fight against Covid-19

Sinn Féín’s Finance Minister in the North, Conor Murphy MLA, this week announced a package of financial measures to support frontline workers, vulnerable citizens and public services in the North.

The package includes:

·     £30m for public transport

·     £12m to pay sub teachers

·     £1.6m to support nurses

·     £13.8m for the most vulnerable

·     £15m for local charities

·     £25m for farmers

·     £1.4m for student hardship

You can watch Conor announcing the package here:https://www.facebook.com/sinnfein/videos/917295038711460/

Fograíonn an tAire Airgeadais Conor Murphy pacáiste airgeadais chun tacú leis an troid in éadan COVID-19

D’fhógair Aire Airgeadais Shinn Féin ó thuaidh Conor Murphy, pacáiste de bhearta airgeadais chun tacú le hoibrithe ar an líne thosaigh, saoránaigh leochaileach and seirbhisí poiblí.

Tá na bearta seo a leanas mar chuid den phacáiste:

 • £30 milliún ar mhaithe le hiompar poiblí
 • £12 milliún ar mhaithe  le múinteoirí ionaid a íoc
 • £1.6 milliún ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt do bhanaltraí
 • £13.8 milliún ar mhaithe leo siúd is leochaillí inár measc
 • £15 milliún ar mhaithe le carthanachtaí aitúila a chúiteamh
 • £25 milliún ar mhaithe le feirmeoirí a chúiteamh
 • £1.4 milliún ar mhaithe le mic léinn a chúiteamh

Is féidir leat fógairt Conor a fheiceáil ag nasc faoi iamh:https://www.facebook.com/sinnfein/videos/917295038711460/

Karen Mullan welcomed financial package for substitute teachers

Sinn Féin MLA Karen Mullan has welcomed a £12million pound package to pay substitute teachers in the North during the Covid-19 pandemic saying substitute teachers play a crucial role in educating our children and Sinn Féin will continue to support them.

You can watch Karen here: https://www.facebook.com/sinnfein/videos/738986203505767/

Fáiltíonn Karen Mullan roimh pacáiste airgeadais do mhúinteoirí ionaid

D’fháiltigh an MLA Sinn Féin Karen Mulan roimh an pacáiste £12 milliún le múinteoirí ionaid a íoc i rith na pandéime COVID-19. Luaigh sí an ról lárnach a bhíonn acu ag cuir oideachas ar ár bpáistí agus dúirt sí go gcoinneoidh Sinn Féin orainn ag tacú leo.

Is féidir leat amharc ar Karen ag an nasc thíos:https://www.facebook.com/sinnfein/videos/738986203505767/

Fianna Fáil and Fine Gael won’t enact the change that people need – Mairéad Farrell TD

Speaking on TG4 this week Sinn Féin TD Mairéad Farrell said it’s very clear that if Fianna Fáil and Fine Gael go into government together then the change the people need won’t be enacted or worked upon.

She said Sinn Féin wants to be in a government of the left to make the appropriate changes. 

You can watch Mairéad Farrell here: https://www.facebook.com/sinnfein/videos/3049067871795277/

Ní chuirfidh Fine Gael na Fianna Fáil an t-athrú a d’iarr na daoine i bhfeidhm – Mairéad Farrell TD

Ag caint di ar TG4 an tseachtain seo, dúirt an TD Sinn Féin Mairéad Farrell go bhfuil sé róshoiléir nach gcuirfidh Fine Gael agus Fianna Fáil an t-athrú a d’iarr na daoine i bhfeidhm.

Dúirt sí gur mhaith le Sinn Féin bheith i rialtas den eite chlé chun na hathruithe sin a chur i bhfeidhm.

Is féidir leat breathnú ar Mhairéad Farrell ag an nasc faoi iamh:https://www.facebook.com/sinnfein/videos/3049067871795277/

Health Minister Simon Harris must be accountable to the Dáil – Matt Carthy TD

Sinn Féin TD for Cavan/Monaghan Matt Carthy has said that the refusal of the Minister for Health Simon Harris to attend two sessions of the Dáil this week is unacceptable, and that his stance is insulting to workers that he will be advising to return to their jobs.

You can read Matt’s statement here: https://www.sinnfein.ie/contents/56870

Caithfidh an tAire Sláinte Simon Harris bheith freagrach don Dáil – Matt Carthy TD

Dúirt an TD Sinn Féin don Chabhán / Muineachán nach bhfuil diultú an tAire Sláinte Simon Harris a bheith air dhá sheisiún den Dáil inghlactha. Tá a sheasamh dímheasúil d’oibrithe a bheas ag pilleadh ar a bpoist.

Is féidir leat ráiteas Matt á léamh ag an nasc faoi iamh: https://www.sinnfein.ie/contents/56870

Follow us on Facebook

An Phoblacht on Twitter

GUE-NGL-new-Jan-2106

Uncomfortable Conversations 

uncomfortable Conversations book2

An initiative for dialogue 

for reconciliation 

— — — — — — —

Contributions from key figures in the churches, academia and wider civic society as well as senior republican figures


An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland
 

Powered by Phoenix Media Group