6 March 2008 Edition

Resize: A A A Print

Sinn Féin Ard Fheis 2008 : Irish language and culture

Gráinne Mhic Géidigh

Gráinne Mhic Géidigh

Ré úr don theanga


le hÉamann Mac Mánais
 
Ag an Ard Fheis, an dheireadh seachtaine seo caite, bhí díospóireacht láidir maidir leis an Gaeilge. Labhair Eoghan Mac Cormac, Barry Mc Elduff, Gráinne Mhic Geidigh, Niall Ó Donnghaile, Críona Ní Dhálaigh, Johnny Mc Gibbon agus Séanna Breathnach agus roinnt eile.
I measc na moltaí, d’éiligh an Cumann Mhairtírigh Bhaile Andarsan gur cheart do Rialtas na Breataine cloí leis an choimitmint a rinne siad ag Cill Rimhinn chun achtú reachtaíocht Gaeilge a chinntiú, agus iarann sí ar an Aire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta sna sé chontae a léiriú gur féidir leis glacadh le héagsúlacht chultúir trí acht Gaeilge bunaithe ar chearta a chur chun cinn gan mhoill.
Agus chuala muid fosta go n-aithníonn an Ard-Fheis seo an dóigh mhaslach ina gcaitheann bunaíocht na Sé Chontae is Fiche leis an Ghaeilge agus d’athdhearbhaigh siad gur chóir go mbeadh oideachas trí mheán na Gaeilge ar fáil mar cheart iomlán faoin Bhunreacht, agus glaoch teachtaí ó Chorcaigh ar an Ard Chomhairle fo-choiste a bhunú chun mórshiúl a eagrú sna sé chontae is fiche i ndlúthpháirtíocht le mórshiúl Acht na Gaeilge sa Tuaisceart chun ár dteanga náisiúnta a chur chun cinn.

Fiontar nua
Labhair Séanna Breathnach faoi Roinn an Chultúir agus a fhiontar nua chun cumainn úr fud fad na tíre a bhunú ina mbeidh an Ghaeilge mar theanga oibre.
Ag caint roimh seoladh  an chéad Cumann Gaelach Shinn Féin i mBaile Átha Cliath, Déardaoin 6 Márta 2008, Óstan Buswells @10.30rn dúirt an t-Uachtarán Shinn Féin, Gerry Adams,
“Seo fiontar iontach agus táim go han sásta faoi.
“Tá sé soiléir a fheiceáil go bhfuil Sinn Féin dáirire faoin teanga.
“á Grúpaí Gaelach á sheoladh ag Sinn Fein i gceanntracha timpeall na tíre.  Tá Grúpa Gaelach á sheoladh againn i mBaile Átha Cliath, áit atá an daonra is mó is tir,  áit ina bhfuil a lán obair ar siúl i dtaobh Gaelscoileanna, ag tuismitheoiri, gníomhaí, múinteoirí srl, áit ina bhfuil Eagraisí Gaeilge ag forbairt an teanga le daoine óga agus i ngnéanna eile.
“Beidh an dara cumann á bhunú againn i mBéal Feirste i Mí Márta chomh maith (11 Márta @7.30in, Cultúrlann). Seolfar an cumann inómós do Chaoimhín Mhac Bhrádaigh, Óglach, ar chomóradh 20 bliain a bháis, c ara agus comrádaí, a maraíodh ag gníomhaithe na Breataine ar 16 Márta 1988.
Agus beidh roinnt cumainn eile bunaithe de réir a chéile le linn na bliana.

Bí gníomhach
“Taim cinnte gur chóir don ghlúin óg dul amach inniu agus bí gníomhach ó thaobh na Gaeilge de. Tá an cumann úr seo ina chuid thábhachtach de seo.
Creideann Sinn Féin go docht i slánú agus i gcur chun cinn na Gaeilge. Fáiltionn muid roimh dhaoine teacht isteach san Grúpa Gaelach chun cur le seo.”
Following a lively and passionate Ard Fheis section on the Irish language where motions such as a Irish language march in the 26 Counties, the need for an Irish language Act, more pressure of the 26 County government were all discussed.
Séanna Walsh gave a Roinn an Chultúir update and informed delegates that Roinn an Chultúir shall be in every part of the country in the coming months developing new Irish language Cumainn.
He said;
“In line with our policy to promote the use of Irish within Sinn Féin, Roinn an Chultúir, as part of our programme of activities for Seachtain na Gaeilge, will be setting-up Sinn Féin Irish language cumainn this week in Dublin and next week in Belfast.
 
New Sinn Féin Cumainn
“After a meeting in January with Jim McVeigh from the Recruitment Department we decided to investigate the viability of forming new SF Cumainn to conduct their party business through the medium of Irish.
“There was widespread enthusiasm for the project and we detailed how this would work logistically, ie no key people would be pulled out of their vital jobs at Cumann, Comhairle Ceantair or Cúige level.
“We would seek to involve a core of 3-4 Sinn Féin workers who were not tied into local Cumainn but who worked at Ard Oifig or in other Sinn Féin offices. Once we had a small core we would seek to recruit among the wide group of language activists who are sympathetic to our politics. The initiative seeks to recruit new people into the party and they would of course be subject to the normal recruitment procedures.
He continued,
“We hope to see about one hundred new members coming into the party and bringing with their grá for the language a determination to raise its profile, both within and outside of the party, and encouraging others to stop paying lip service and to make the effort.
“Seo ré úr don theanga.”


An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland