5 April 2007 Edition

Resize: A A A Print

IRA apology

The following IRA statement was supplied to An Phoblacht this week.

"Following meetings with the mother of Eoin Morley the leadership of the IRA has conducted an in-depth inquiry into the circumstances surrounding the death of Eoin Morley.
"Eoin Morley was shot and killed in Newry on 15 April 1990. No order was issued for the killing of Eoin Morley. At the time allegations were made that he was an informer. In the course of a lengthy interview in An Phoblacht in November 1992 the IRA leadership described those allegations as, “incorrect and totally inaccurate”.
"The killing of Eoin Morley was wrong. The IRA leadership offers its apologies to the Morley family for the grief and pain they have suffered as a result of our actions and the subsequent false allegations levelled against Eoin Morley."

"Tá ceannaireacht Óglaigh na hÉireann i ndiadh fiosrúcháin cuimsitheach a dhéanamh tar éis dóibh bualadh le máthair Eoin Morley ar chúrsaí thart ar bhás Eoin Morley."
Scaoileadh Eoin Morley chun bháis in Iúr Chinn Trá ar 15ú Aibreann 1990. Níor eisíodh ordú le Eoin Morley a chur chun bháis.
"Bhí líomháintí ag an am sin gur bhrathadóir a bhí ann. Bhí agallamh sa Phoblacht i mí na Samhna 1992 inar dhúirt ceannaireacht Óglaigh na hÉireann go raibh na líomháintí siúd, “mícheart agus go hiomlán míchruinn”.
Bhi marú Eoin Morley éagórach. Ba mhaith le ceannaireacht Óglaigh na hÉireann an deis seo a úsáid chun ár leithscealtaí a thairscint as an dobrón agus an phian atá fulaingte acú mar thoradh gníomh s’againn agus na líomháintí bréaga a lean ina dhiadh dírithe ar Eoin Morley."
P O’Neill
Irish Republican Publicity Bureau,
Dublin.


An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland
 

Powered by Phoenix Media Group