New side advert

6 April 2006 Edition

Resize: A A A Print

Cúlchaint

Strus ag Breacadh an Lae

Le Seán ó Donaile

Mhúscail mé le mo chlog nua aimsire I ndiaidh a sé agus bhí mé sáite I mo chéad scuaine tráchta ag deich i ndiaidh a seacht ar maidin, le droichead coincréideach thar mo cheann agus BMW XS ós mo chomhair; mo fhuinneoga a bhogann le cnap agus mo stereo ag éisteacht le mo MP3 agus ag cailliúint foighde leis an trácht.

Tá Ionad Siopadóireachta 'Bhlanch'ar mo thaobh chlé, túr ollmhór gloine agus spáslong gránna plaistic agus coincréideach agus tá sé ag stealladh baistí go fóill agus tá beirt thiomanaí ag eascainí ar a chéile.

Tá bean taobh thiar liom ag piocadh a srón agus ag cur an iomarca Polyfilla ar a aghaidh agus lipstick ar a fiacla agus é measctha le Silk Cut Purple agus bunnóg.

Tá sí buartha faoi a cuid fiacha- cheannaigh siad teilifís Plasma I gcomhair trí mhíle Euro mar tá an Ryder Cup ag teacht agus beidh na comharsain ag caint; agus chosnaigh an Lexus triocha mhíle.

Tá na cartaí creidmheasa thar teorainn agus tá an banc ag gearán arís. Tá fear le aghaidh corcra ag iarraidh bogadh isteach ar mo lána agus níl me ag ligint dó agus scaoileadh mé é le piléir muna bhogann sé- mothaím mar Michael Douglas sa scannán 'Falling Down'.

Tá sé ar an fón póca agus ag léamh iris faoi arasáin ar an Costa Del Sol; ní boda mhór thú go dtí go bhfuil infheistíocht agat thar lear agus cosúil leis na tiarnaí talúin anseo fadó níl mórán seans go gcaithfidh tú aon ám ansin roimh do seascaidí ach ar a laghad is fiú an brú mar ní bheidh na páistí in ann teach a cheannach nuair a fhásann siad suas - tá sé €700,000 I gcomhair teach trí sheomra in aice Páirc an Fhionnuisce anois agus beidh sé sna milliúin I gceann deich bliain eile.

Mhol an dochtúir dó éirí as na toitíní de bharr an brú ar a chroí agus tá cúrsa eagraithe ag an jab i gcomhair strus; agus tá sé ag tabhairt a bhean chéile go dtí feirm sláinte faoin tuath ar feadh oíche- €280 an duine i gcomhair dhá shlisín cucumberíní sna súile!

Tá sé fós ag cur báistí.

Tá mé beagnach uair a chloig sa trácht anois agus ag teacht go dtí an dara timpeallán- tiománaithe ag troid fa choinne an lána is fearr agus leoraí mór in aice liom lán le bia sláintiúil i gcomhair McDonalds- tá cuma ar an tiománaí go bhfuil leath an leoraí ithe aige chean féin agus é ag cur téacs chuig a 'fancy woman' ar deisceart na cathrach.

Tá mé faoi bhrú anois- ta cruinniú agam ag leath I ndiaidh a h-ocht agus ceann eile ag a deich agus caithfidh m'alt bheith istigh roimh inné agus an eagarthóir bocht faoi bhrú.

Agus tá ocras orm...agus níl se a hocht a chlog go fóill.

Ta daoine faoin tuath ag an ám seo agus iad fós ina luí, nó ag siúl thart ag amharc ar na beithígh, nó ag siúl cois trá, nó ag tiomaint go dtí Centra ar tarracóir I gcomhair Breakfast roll.

Chas mé le fear le deanaí agus é ag tiomaint Honda 50 thart a h-oileán gan aráchas, gan timpeallán nó BMW's ag cur isteach air agus é ar chúrsa FáS- ag foghlaim cniottáil a deir se liom agus miongáire air.

B'fheidir gur choir do chomhairleoirí Shinn Féin feachats a thosnú muintir na cathrach a athlonnú go dtí Inis Oírr agus cosc a chur ar mobiles agus BMW's.

Nach iontach saol an Tíogar Ceilteach- anois cá bhfuil mo Frappacinno?!

Foclóir

  • Ionad Siopadóireachta Shopping Centre
  • foighde patience
  • fiach debt
  • buartha worried
  • Árachas insurance
  • Athlonnú re-locate

An Phoblacht Magazine

AN PHOBLACHT MAGAZINE:

  • The first edition of this new magazine will feature a 10 page special on the life and legacy of our leader Martin McGuinness to mark the first anniversary of his untimely passing.
  • It will include a personal reminiscence by Gerry Adams and contributions from the McGuinness family.
  • There will also be an exclusive interview with our new Uachtarán Mary Lou McDonald.

Buy An Phoblacht magazine here

test


An Phoblacht
44 Parnell Sq.
Dublin 1
Ireland
 

Powered by Phoenix Media Group